English  Deutsch  Nederlands 
Login
Shopping cart

Your basket is empty

  English  Deutsch  Nederlands 

Privacy statement (NL)


ELTIM audio BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Eenrummerweg 5
9961 PC  Mensingeweer
Nederland
info@eltim.eu
https://www.eltim.eu
+31 (0)595 491748
KvK 02072622
BTWnr  NL823515394B01

Algemeen
Al vanaf de oprichting (2001) van ons bedrijf minimaliseren wij ongevraagde reclame uitingen en sataan geen klantgegevens aan derden af anders dan verzendadressen. Wij staan dan ook pal achter het EU besluit om (verwerking van) persoonlijke gegevens en hun handelingen op internet zo optimaal mogelijk te beschermen. Als één van de weinige bedrijven in onze branche vindt u al vanaf 2001 onze bedrijfsgegevens en adres op onze webshop. Als u wilt kunt u ons gewoon bezoeken.
Onze oprichter Louis Timmers is de Functionaris Gegevensbescherming van ELTIM audio BV. Hij is te bereiken via louis@eltim.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken
ELTIM audio BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@eltim.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
ELTIM audio BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw orders en betalingen
- Verzenden van onze nieuwsbrieven
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit kan ook door onze transporteurs plaatsvinden.
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ELTIM audio BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
ELTIM audio BV neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ELTIM audio BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ELTIM audio BV bewaart uw persoonsgegevens en orderhistorie totdat u ons verzoekt deze te verwijderen. U kunt een verzoek indienen op info@eltim.eu

Delen van persoonsgegevens met derden
ELTIM audio BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bv. de belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ELTIM audio BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ELTIM audio BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@eltim.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ELTIM audio BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ELTIM audio BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij weren alle mogelijke interventie van (soms onbekende) bedrijven middels spy/virus/firewall software en spamfilters van professionele kwaliteit en de administratieve- en webshop software komen van professionele, gerenommeerde bedrijven die uw privacy ook respecteren. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@eltim.eu